00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

University of Miskolc

لیست رشته‌ University of Miskolc

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه University of Miskolc

نظرات


عضویت در خبرنامه