00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Berarusian Economics University

لیست رشته‌ Berarusian Economics University

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Berarusian Economics University

نظرات


عضویت در خبرنامه