00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Belarusian State University of Informatics

لیست رشته‌ Belarusian State University of Informatics

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Belarusian State University of Informatics

نظرات


عضویت در خبرنامه