00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

National Academy of Sciences of Belarus

لیست رشته‌ National Academy of Sciences of Belarus

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه National Academy of Sciences of Belarus

نظرات


عضویت در خبرنامه