00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Klaipeda University

لیست رشته‌ Klaipeda University

 • رشته Business Management _ English
 • رشته Health Care Management _ English
 • رشته International Tourism and Events Management _ English
 • رشته Informatics _ English
 • رشته Innovative electric and automation systems _ English
 • رشته Petroleum Technological Processes _ English
 • رشته Marine Environment Engineering _ English
 • رشته Production Engineering _ English
 • رشته English and Another Foreign Language (German / French) and Business Communication _ English
 • رشته Ecology and Environmental Sciences _ English
 • رشته Economics _ English
 • رشته Education _ English
 • رشته Ethnology _ English
 • رشته History and Theory of Arts _ English
 • رشته History _ English
 • رشته Management and Administration _ English
 • رشته Philology _ English
 • رشته Physical Geography _ English
 • رشته Political Sciences _ English
 • رشته Transport Engineering _ English
 • رشته Electrical Engineering _ English
 • رشته Informatics _ English
 • رشته Engineering of Liquefied Natural Gas Terminals _ English
 • رشته Informatics Engineering _ English
 • رشته Mechanical Engineering _ English
 • رشته Nursing _English
 • رشته Recreation and Tourism _ English
 • رشته Social Work _ English
 • رشته Econometrics _ English
 • رشته Management _ English
 • رشته Public Administration _ English
 • رشته Psychology _ English

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Klaipeda University

نظرات


عضویت در خبرنامه