00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Tbilisi Teaching University

لیست رشته‌ Tbilisi Teaching University

  • رشته Business Administration (MBA) _ English
  • رشته International Business Law Program
  • رشته Business Administration (BBA) _ English
  • رشته International Business Law Program

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Tbilisi Teaching University

نظرات


عضویت در خبرنامه