00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

European University

لیست رشته‌ European University

  • رشته Doctor of Dental Medicine _ English
  • رشته Doctor of Medicine MD _ English

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه European University

نظرات


عضویت در خبرنامه