00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

لیست رشته‌ I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

نظرات


عضویت در خبرنامه