00989362040647

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Anadolu University

لیست رشته‌ Anadolu University

  • رشته Bachelor of Pharmacy_Turkey
  • رشته Bachelor of Pharmacy_Engilsh
  • رشته Doctor of Dental Medicine _ English
  • رشته Doctor of Dental Medicine _ Turkey
  • رشته Doctor of Medicine MD _ Turkey
  • رشته Doctor of Medicine MD _ English

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Anadolu University

نظرات


عضویت در خبرنامه