00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Tbilisi State Academy of Arts

لیست رشته‌ Tbilisi State Academy of Arts

 • رشته Drawing
 • رشته Graphics
 • رشته Painting
 • رشته Sculpture
 • رشته Civil Architecture
 • رشته City Planning
 • رشته Environmental Design
 • رشته Interior Design
 • رشته Architectural Design of Color and Lighting
 • رشته Urban Architecture
 • رشته Landscape Architecture
 • رشته Painting
 • رشته Graphics
 • رشته Sculpture
 • رشته Drawing
 • رشته Civil Architecture
 • رشته Space Design
 • رشته Interior Design
 • رشته Direction of Restoration, Conservation
 • رشته Direction of Art History and Theory
 • رشته Artistic Ceramics
 • رشته Artistic Glass
 • رشته Textile Design
 • رشته Fashion Design
 • رشته Industrial Design
 • رشته Artistic Processing of Wood and Furniture Design
 • رشته Jewellery and Metal Decorative Plastics
 • رشته Research Laboratory of Blue Table-Cloths
 • رشته Digital media
 • رشته Graphic design
 • رشته Photography

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Tbilisi State Academy of Arts

نظرات


عضویت در خبرنامه