00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Sarajishvili Tbilis State Conservatoire

لیست رشته‌ Sarajishvili Tbilis State Conservatoire

 • رشته Piano
 • رشته Orchestral String Instruments
 • رشته Orchestral Winds and Percussion Instruments
 • رشته Academic Singing
 • رشته Academic Choir Conducting
 • رشته Composition
 • رشته Music Theory
 • رشته Piano
 • رشته Orchestral String Instruments
 • رشته Orchestral Winds and Percussion Instruments
 • رشته Academic Singing
 • رشته Academic Choir Conducting
 • رشته Composition
 • رشته Music Theory

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Sarajishvili Tbilis State Conservatoire

نظرات


عضویت در خبرنامه