00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

College of High School Georgia

لیست رشته‌ College of High School Georgia

  • رشته Business Administration (BBA) _ English

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه College of High School Georgia

نظرات


عضویت در خبرنامه