00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Ilia State University

لیست رشته‌ Ilia State University

  • رشته Business Administration (MBA) _ English
  • رشته Forest Science and Natural Resources
  • رشته Applied Genetics
  • رشته Business Administration (BBA) _ English
  • رشته Computer Engineering
  • رشته Electrical Engineering

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Ilia State University

نظرات


عضویت در خبرنامه