00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

University of Warsaw

لیست رشته‌ University of Warsaw

 • رشته Applied Petroleum Geosciences _ English
 • رشته Archaeology _ English
 • رشته Chemistry _ English
 • رشته Economics _ English
 • رشته English Studies _ English
 • رشته Environmental Management _ English
 • رشته European Administration _ English
 • رشته Finance _ English
 • رشته Humanitarian Action _ English
 • رشته Informatics _ English
 • رشته International Business Program _ English
 • رشته International Relations _ English
 • رشته Political Sciences _ English
 • رشته Internal Security _ English
 • رشته Teaching English to Young Learners _ English
 • رشته Executive MBA_ English
 • رشته Global MBA _ English
 • رشته International MBA _ English
 • رشته Archaeology _ English
 • رشته English Studies _ English
 • رشته Finance and International Investment _ English
 • رشته Internal Security _ English
 • رشته International Relations _ English
 • رشته Journalism and Information Studies _ English
 • رشته Philosophy _ English
 • رشته Political Sciences _ English
 • رشته Psychology _ English

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه University of Warsaw

نظرات


عضویت در خبرنامه