00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Jagiellonian University

لیست رشته‌ Jagiellonian University

  • رشته Pharmacy _ English Bachelor
  • رشته Nursing _English
  • رشته Health Care Management _ English
  • رشته Doctor of Medicine MD _ English
  • رشته Doctor of Dental Medicine _ English

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Jagiellonian University

نظرات


عضویت در خبرنامه