00989362040647

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Pavlov FirstSaint Petersburg State medical University

لیست رشته‌ Pavlov FirstSaint Petersburg State medical University

  • رشته Doctor of Medicine MD _ English
  • رشته Doctor of Dental Medicine _ English

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Pavlov FirstSaint Petersburg State medical University

نظرات


عضویت در خبرنامه