00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

مشاوره آنلاین از طریق تلگرام

 

 

 

********************

فایل PDF قرارداد مشاوره و اخذ پذیرش تحصیلی

********************

فایل DOC قرارداد مشاوره و اخذ پذیرش تحصیلی

********************

 

قرارداد مشاوره و اخذ پذیرش تحصیلی

 

اين قرارداد فی مابین ............................ فرزند ................. به شماره ملی ...................... به نشاني : ................................... تلفن تماس : ..............................  که در این قرارداد ( مشاور) نامیده می شود از يك طرف و خانم / آقای .............................. فرزند ................................ به شماره ملی ................................ تاریخ تولد .................. صادره از .................. به   نشانی ............................ ............................................ ....................... تلفن ثابت............................ همراه ....................... ...... .....   ایمیل: ............................ كه در اين قرارداد «متقاضي» ناميده مي‌شود از طرف ديگر و با شرايط زير منعقد مي‌شود .

مادة 1: موضوع قرارداد :

 1. ارائه مشاوره لازم برای اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه .................. کشور ............... در رشته .....................
 2. ارائه خدمات دانشجویی شامل : هماهنگی ترانسفر فرودگاهی ، افتتاح حساب بانکی برای دانشجو ، ترجمه مدارک تحصیلی به زبان کشور محصل تحصیل ، هماهنگی برای ثبت نام دانشجو در رشته مورد نظر ، مشاوره لازم برای اخذ اقامت دانشجویی ، مشاوره لازم برای اجاره منزل مناسب در محل تحصیل

تبصره : کلیه هزینه های پرداختی مربوط به بند 2-1- موضوع قرارداد بر عهده دانشجو می باشد که در موعد مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد نمود .

مادة 2: مدت قرارداد:

 مدت اعتبار این قرارداد از تاريخ امضاء قرارداد تا پايان يافتن مراحل ثبت نام و تحویل برگه ورود به کلاس به دانشجو خواهد بود .

مادة 3: مبلغ قرارداد :

3-1- هزینه مشاوره اخذ پذیرش تحصیلی برابر ................. دلار ، معادل ......................... تومان می باشد که مبلغ .............................. تومان آن در زمان امضاء قرارداد و ............................. تومان آن پس از اخذ پذیرش ، از سوی متقاضی به شماره کارت ...........................  بانک ...........................  بنام ............................ واریز خواهد شد.

3-2- پرداخت سایر هزینه های که در چهارچوب موضوع قرارداد پیش بینی نشده و به صلاحدید مشاور باید انجام بپذیرد توسط مشاور تحصیلی به متقاضی اعلام   می گردد و متقاضی در اولین فرصت از زمان اعلام مشاور تحصیلی نسبت به واریز وجه به حساب مشاور اقدام می نماید. اعم این هزینه ها شامل پست ، ترجمه مدارک ، بليط، فرمهاي رواديد، ویزای همراه ، ارز و .... می باشد.

3-3- تأخیر در پرداخت موارد فوق توسط متقاضی باعث می گردد بررسی و رسیدگی به مدارک پرونده ایشان با خلل مواجه گردد و مسئولیت تأخیر متوجه خود متقاضی بوده و مشاور از این بابت مسئولیتی نخواهد داشت.

مادة 4 :  تعهدات و مسئوليت‌هاي مشاور  :

4-1- ارائه اطلاعات كامل، صحيح و مستند، به متقاضي در مورد شرايط ادامة تحصيل در دانشگاه مورد نظر و بررسی اولیه شرایط متقاضی و پیشنهاد بهترین و مناسب ترین مقطع و رشته تحصیلی و دانشگاه .

4-2- ارائه اطلاعات واقعي و به هنگام به متقاضي در مورد مقررات و ضوابط دانشگاههای مورد تقاضای متقاضی و چگونگي شرايط زندگي از جمله هزينة زندگي، سكونت و ساير اطلاعاتي كه به طور متعارف در جهت تصميم‌گيري متقاضي مؤثر مي‌باشد.

4-3- بررسي صحت و تناسب مدارك مورد نياز ارائه شده متقاضي. (مسئوليت قانوني صحت مدارك مذكور با خود متقاضي مي‌باشدو چنانچه مشخص شود که اطلاعات یا مدارک ارائه شده واقعی نبوده یا جعلی باشد مسئولیت قانونی آن با متقاضی میباشد ).

4-4کمک به تکمیل فرم و اوراق مربوطه و ارائه اطلاعات لازم در این خصوص و همچنین پیگیری مستمر پرونده در مراکز آموزشی تا حصول نتیجه نهائی و اطلاع رسانی صحیح به متقاضی در خصوص تغییر در مدارک و شرایط خود متقاضی و افراد تحت تکفل .

4-5- اقدام جهت اخذ پذيرش تحصيلي از دانشگاه مورد نظر بنا به درخواست متقاضی .

4-6- با توجه به رژیم لغو روادید بین ایران و گرجستان، نیازی به اخذ ویزا برای حضوردرگرجستان وجود ندارد و متقاضی بایستی پاسپورت معتبر داشته باشد . در صورتیکه برای کشورهای دیگر نیاز به اخذ ویزا باشد متقاضی موظف است مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزا را تهیه و هزینه های لازم را پرداخت نماید .

4-7- مشاور در صورت لزوم و بمنظور تسهیل انجام پروسه اخذ پذیرش و ثبت نام و درصورت درخواست متقاضي و با توافق طرفین در خصوص سایر هزینه های مورد لزوم از جمله اخذ ثبت اقامت ، اسكان اوليه و  اجاره نمودن خانه، خريد وسايل اوليه و مورد نياز زندگي ، واریز شهریه دانشگاه اقدام می نماید که انجام این مراحل خارج از شرح وظایف قرارداد بوده و منوط به پرداخت هزینه های آن توسط متقاضی میباشد .

4-8- مشاور پس از اخذ پذیرش و پايان اعتبار قرارداد، هيچگونه مسئوليتي در رابطه با شرایط تحصیل در دانشگاه و تغییرات مواد و دروس آموزشی ، ترك تحصيل، اخراج از دانشگاه، پناهندگي و ساير اعمال مجرمانة متقاضي نخواهد داشت و در این شرایط نیز  هیچگونه وجهی از طرف مشاور آموزشی به متقاضی عودت نمی گردد.

مادة 5: تعهدات و مسئوليت‌هاي متقاضي :

5-1- متقاضي با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است كليه مدارك تاييد شده تحصيلي مورد نياز براي اخذ پذيرش از دانشگاه و اخذ رواديد تحصيلي را در زمان مقرر و مدت زمان اعلام شده به مشاور تسليم نمايد.مسئوليت هرگونه تأخير در تحویل مدارک به عهده متقاضی می باشد. همچنین مشاور تنها اصل مدارک متقاضی را رویت نموده و از تحویل گرفتن و نگهداری این مدارک خودداری می نماید . بدیهی است مشاور هرگونه ادعای آتی در خصوص تحویل گرفتن و نگهداری اصل مدارک را از خود سلب می نماید.

5-2- متقاضي مي‌بايست داراي گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران بوده و به هيچ دليل ممنوع ‌الخروج از كشور نباشد.

5-3- متقاضي موظف است بر مبناي ماده 3 اين قرارداد حق‌الزحمه مشاور و هزینه های مربوط به موسسات آموزشی را در زمانهاي تعيين شده در قرارداد پرداخت نمايد. عدم پرداخت به موقع حق‌الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسئوليت ناشي از آن تماما به عهدة متقاضي مي‌باشد.

5-4- متقاضی اطلاع کامل داردکه انصراف از تحصيل و يا عدم اجراي مفاد قرارداد،مطابق با شرایط و ضوابط اعلام شده ازطرف موسسات آموزشی می باشد.

5-5- رعایت کلیه شرایط و قوانین حاکم در موسسات آموزشی مورد تحصیل و قوانین و مقررات کشور محل تحصیل مسئولیت هرگونه اعمال خلاف مقررات و ارتکاب اعمال مجرمانه متقاضی به عهده متقاضی بوده و مشاور هیچگونه مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد. همچنین در صورت تغییر قوانین آموزشی و یا قوانین اقامتی شرکت هیچ گونه تعهدی در این خصوص نخواهد داشت .

5-6- متقاضی می پذیرد که مرجع نهائی مربوط به پذیرش تقاضا و اخذ اقامت اداره مهاجرت کشور مورد تقاضا میباشد و  مشاور هیچ تضمینی در رابطه با موفقیت درخواست اقامت نمیتواند داشته باشد .

5-7- متقاضی اطلاع دقیق دارد که شرایط و ضوابط اخذ اقامت را دارا میباشد  و از تمامی مراحل انجام تا خاتمه کار و مدت زمان آن اطلاع کافی دارد .

5-8- متقاضی مکلف است در صورت تغییر نشانی حداکثر ظرف مدت 10 روز مراتب را به طرف مقابل اعلام نماید و مسئولیت هرگونه مشکلات ناشی از تغییر آدرس را عهده دار میشود .

5-9- متقاضی متعهد میگردد که کلیه مراحل مربوطه به اخذ پذیرش تحصیلی را از طریق مشاور انجام دهد و چنانچه به هر دلیل اقدام موازی از سوی متقاضی انجام شود که منجر به انجام کار بیشتر یا انجام پروسه دیگری گردد باید هزینه انجام آن را بنا به تقاضای مشاور و یا توافق فی مابین بپردازد .

5-10- متقاضی متعهد میگردد که مدارک ارائه شده به هیچ وجه جعلی نبوده و چنانچه در هر مرحله ای مشخص شود که مدارک به صورت قانونی تهیه نشده تمامی عواقب آن متوجه متقاضی خواهد بود .

5-11- متقاضی متعهد میگردد که تحت هیچ شرایطی در کشور محل تحصیل درخواست پناهندگی ننماید و چنانچه مشاور از این تخلف مطلع شود حق شکایت در مراجع قضائی کشور محل تخلف و همچنین مراجع قضائی ایران به دلیل بروز خسارت معنوی و لکه دار شدن اعتبار مشاور را خواهد داشت.

5-12- متقاضی از شرایط تحصیل در دانشگاه ها و نحوه پذیرش آنها اطلاع کامل دارد و هیچ گونه  اعتراضی در خصوص نحوه پذیرش و دانشگاه محل تحصیل نخواهد داشت  .

6-12- پروسه و مراحل اخذ پذیرش و روند ثبت نام متقاضی در دانشگاه به شرح زیر خواهد بود  :

6-12-1-آماده سازی مدارک در ایران (ترجمه رسمی مدرک دیپلم+ریز نمرات و مدرک پیش دانشگاهی و ریز نمرات به زبان انگلیسی )

6-12-2- ارسال مدارک به مشاور برای اخذ پذیرش

6-12-3- ترجمه مدارک به زبان کشور محل تحصیل  

6-12-4- واریز شهریه به حساب دانشگاه

6-12-5- ارسال مدارک برای تایید از سوی وزارت علوم کشور محل تحصیل  

6-12-6- ثبت نام نهایی در دانشگاه

6-12-7- صدور نامه ورود به کلاس درس

6-12-8- ارسال پرونده متقاضی برای اداره مهاجرت جهت اخذ اقامت دانشجویی

تبصره : مدارک تحصیلی مورد نیز برای تحصیل در رشته های غیر پزشکی و پزشکی شامل : پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی و پرستاری دیپلم و پیش دانشگاهی علوم تجربی و علوم ریاضی فیزیک می باشد . درصورتیکه متقاضی دیپلم در رشته های علوم انسانی و فنی و یا کاردانش داشته باشد و منجر به پذیرش شود درصورتیکه وزارت علوم کشور مقصد تاکید کند که متقاضی بایستی دیپلم یا پیش دانشگاهی تجربی ارائه کند ، متقاضی موظف است ظرف یکسال نسبت به تهیه مدرک دیپلم و  پیش دانشگاهی تجربی اقدام نماید.

مادة 6: فسخ قرارداد :

فسخ قرارداد باید به صورت کتبی از طریق نامه و یا ایمیل اعلام شود و در موارد ذیل قرارداد فسخ میگردد :

6-1- چنانچه اعلام انصراف توسط متقاضی پس از امضای قرارداد و قبل از اخذ پذیرش از دانشگاه اعلام شود  در این صورت پرونده مختومه تلقی و صرفنظر از اینکه کار تا چه مرحله ای پیشرفت داشته ، مبلغ  75 درصد از هزینه کل قرارداد به متقاضی مسترد می شود.

6-2- چنانچه اعلام انصراف توسط متقاضی پس از اخذ پذیرش از دانشگاه و قبل از ارسال مدارک جهت ثبت نام اعلام شود ، صرفنظر از اینکه کار تا چه مرحله ای پیشرفت داشته، در این صورت پرونده مختومه تلقی و فقط مبلغ 50 درصد از مبلغ کل قرارداد به متقاضی استرداد میگردد.

6-3- چنانچه اعلام انصراف توسط متقاضی پس از ارسال مدارک جهت ثبت نام اعلام شود ، صرفنظر از اینکه کار تا چه مرحله ای پیشرفت داشته، در این صورت پرونده مختومه تلقی و هیچ مبلغی از هزینه کل قرارداد به متقاضی استرداد نمی گردد.

6-4- چنانچه اعلام انصراف توسط مشاور پس از امضای قرارداد و قبل از اخذ پذیرش تحصیلی از دانشگاه  انجام شود در این صورت پرونده مختومه تلقی و صرفنظر از اینکه کار تا چه مرحله ای پیشرفت داشته ، تمامی مبلغ  قرارداد به متقاضی مسترد می شود.

6-5- چنانچه اعلام انصراف توسط مشاور پس از اخذ پذیرش تحصیلی  باشد ، صرفنظر از اینکه کار تا چه مرحله ای پیشرفت داشته، در این صورت پرونده مختومه تلقی و فقط مبلغ 50 درصد از مبلغ کل قرارداد به متقاضی مسترد میگردد.

6-6- چنانچه اعلام انصراف توسط مشاور پس از ارسال پرونده به اداره مهاجرت جهت اخذ ویزای تحصیلی باشد ، صرفنظر از اینکه کار تا چه مرحله ای پیشرفت داشته، در این صورت پرونده مختومه تلقی و هیچ مبلغی از هزینه کل قرارداد  به متقاضی مسترد نمیگردد.

6-7- در صورتي كه متقاضي جهت اخذ پذيرش و روادید و ساير امور، مدارك غير واقعي و يا جعلي به آکادمی ارائه نمايد و يا به هر دليلي نتواند در زمان مقرر از كشور خارج شود مشاور اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد كه در هر مرحله از اجراي تعهدات خود، قرارداد را به طور يكطرفه و بدون نياز به هر گونه تشريفاتي فسخ و نسبت به وصول کلیه مطالبات خود اقدام نمايد(کل مبلغ قرارداد و هزینه های مرتبط انجام شده ).

6-8- در صورتي كه مشاور براي متقاضي، پذيرش تحصيلي دريافت نمايد اما به هر دلیلی که منتسب به وضعیت و شرایط ایشان نمی باشد برای متقاضی اقامت تحصیلی صادر نگردد ، مشاور مي‌تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضي اعلام نمايد و پس از کسر .50 درصد از مبلغ کل قرارداد الباقی مبلغ پرداختی متقاضی به وی مسترد میگردد.

6-9- در صورتي كه مشاور براي متقاضي، پذيرش تحصيلي دريافت نمايد اما به هر دلیلی که منتسب به متقاضی می باشد برای ایشان اقامت تحصیلی صادر نگردد ، مشاور مي‌تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضي اعلام نمايد و کل مبلغ قرارداد را از ایشان مطالبه نماید .

 مادة 7: موارد اضطراري :

 در مواردي كه به علت بروز حوادث قهريه كه غير قابل پيش‌بيني و غير قابل انتساب به مشاور بوده و جلوگيري و يا رفع آن از عهدة مشاور خارج بوده، انجام تمام و يا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد غير ممكن گردد، مشاور مكلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارك مثبته به اطلاع متقاضي رسانده و درخواست تمديد مدت قرارداد را بنمايد. در مدت وجود اضطرار متوقف شده، هيچ‌ يك از طرفين حق ادعاي خسارت از طرف ديگر را نخواهد داشت.

چنانچه به هر دلیل اخذ پذیرش تحصیلی یا اخذ روادید به دلایلی که از حیطه اختیارت مشاورخارج باشد به تاخیر افتد مشاور هیچ تعهدی در این خصوص نخواهد داشت و تا زمان رفع مشکل تعهدات مشاور به تاخیر خواهد افتاد .

مادة 8: حل اختلافات:

 طرفين كوشش خواهند نمود، كليه اختلافات حاصل از اجرا يا تفسير قرارداد را به صورت مذاكره حل و فصل نمايند در غير اين صورت موضوع از طريق مراجعه به یک فرد موجه در امور دانشگاهی به عنوان داور مرضي الطرفين حل و فصل و حكم آن ملاك عمل و مــــورد قبول طرفين خواهد بود. در صورتي كه موضوع توسط كار گروه نظارت منتهي به حل و فصل نشود طرفين جهت ادامه پيگيري مي‌توانند به مراجع صالح قضايي مراجعه نمايند.

مادة 9: نشاني طرفين :

نشاني طرفين قرارداد همانست كه در ابتداي اين قرارداد ذكر گرديد. هرگاه يكي از طرفين، نشاني خود را در مدت قرارداد تغيير دهد بايد موضوع را به صورت كتبي حداكثر ظرف مدت يك هفته به طرف مقابل اطلاع دهد. تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر ابلاغ نشده باشد، كليه نامه‌ها و اوراق و اظهارنامه‌ها به نشاني موجود در پرونده با پست سفارشي و یا ایمیل  ارسال خواهد شد و ارسال نامه الکترونیکی بمنزله ابلاغ و اعلام خواهد بود .

ماده 10 : استرداد وجه

چنانچه به هر دلیلی قرارداد فسخ گردد یا طرفین از ادامه قرارداد انصراف دهند و یا  اخذ پذیرش تحصیلی و یا روادید با موفقیت انجام نپذیرد و متقاضی یا مشاوراز بابت وجوه پرداختی طلبکار گردند کلیه هزینه های ریالی طبق نرخ وجه رایج پرداخت خواهد شد و استرداد یا بازپرداخت مبالغ ارزی توسط متقاضی حسب مورد به صورت عین ارز ( در صورت پرداخت ) یا نرخ ارز در بازار آزاد محاسبه خواهد شد و مشاور هیچ گونه تعهدی در نواسانات نرخ ارز نخواهدداشت و اعتراض یا ادعای متقاضی در نواسانات نرخ ارز مورد قبول نخواهد بود .

مادة 11:  نسخه‌هاي قرارداد:

 اين قرارداد در 11 ماده و در دو نسخه در تاریخ ....../....../1396 تهیه و تنظيم و به امضاء طرفین رسيده ، كه بين طرفين مبادله گرديده است و كليه نسخه‌هاي آن اعتبار واحد دارند.

مشاوره آنلاین از طریق تلگرام

 

 

 

********************

فایل PDF تفاهم نامه همکاری با موسسات اعزام دانشجو

********************

فایل DOC تفاهم نامه همکاری با موسسات اعزام دانشجو

********************

 

 

       تفاهم نامه همكاري

 

پیرو مذاکرات فی مابین و در راستای توسعه همکاری های علمی ، آموزشی و دانشگاهی ، این توافقنامه بین         " آکادمی بین المللی علوم گرجستان" به نمایندگی آقای دکتر فرزاد قاسم زاده  که از این پس در این تفاهمنامه آکادمی نامیده می شود از یک طرف و موسسه اعزام دانشجو ............... " به نمایندگی آقای / خانم  ............................................ که از این پس در این تفاهمنامه موسسه  نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد می گردد.

ماده 1) موضوع تفاهم نامه

مشاوره ، اخذ پذیرش تحصیلی و اعزام دانشجو به دانشگاه های طرف قرارداد آکادمی در کشورهای آذربایجان، گرجستان ، اکراین ، روسیه ، لهستان و مجارستان و دیگر کشورها

ماده 2) مدت تفاهم نامه

مدت تفاهم نامه از تاریخ 01/07/1396 لغایت 01/07/1397 به مدت یک سال شمسی بوده و در صورت توافق طرفین قابل تمدید است.

ماده 3) تعاملات مالی:

- منافع مالی حاصله از فعالیتهای موضوع این تفاهم نامه بر اساس قراردادهای منعقده با متقاضیان ، به نسبت 60% آکادمی و 40% موسسه بین طرفین تفاهم نامه تقسیم خواهد شد.

- موسسه متعهد می شود در خصوص انجام فعالیت های موضوع قرارداد بر اساس تعرفه اعلامی از سوی آکادمی نسبت به عقد قرارداد با متقاضی تحصیل اقدام نماید .

- موسسه متعهد می گردد پس از عقد قرارداد یک نسخه از قرارداد را برای دفتر آکادمی ارسال و قدرالسهم آکادمی بابت هر قراداد را به حساب اعلام شده واریز و رسید آنرا ارسال نماید .

- هریک از طرفین تفاهم نامه متعهد به پرداخت هزینه های مرتبط با فعالیت های مرکز خود بوده و بدون توافق طرف دیگر نمی توانند هزینه ای بابت اجرای فعالیتهای این تفاهم نامه بنمایند.

ماده 4) حل اختلافات :

در صورت بروز اختلاف در اجرای این تفاهم نامه، جهت موارد اختلاف ابتدا طرفین سعی خواهند نمود از طریق مذاکره حل مشکل نمایند در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع از طریق کمیسیونی، متشکل از یک نفر نماینده از طرف آکادمی  و یک نفر نماینده از طرف موسسه و یک نفر داور مرضی الطرفین  بررسی و در خصوص موضوعات مورد اختلاف اظهارنظر می نماید.

ماده 5) موارد پیش بینی نشده :

در صورت بروز حوادث قهری و غیر مترقبه از قبیل سیل و زلزله و ... و همچنین مواردی که خارج از اراده طرفین بوجود آید و مانع از اجرای این تفاهم نامه گردد طرفین می توانند تفاهم نامه را معلق نمایند و پس از رفع حوادث یا موارد ادامه اجرای تفاهم نامه را پی گیری نماید. بدیهی است مدت تعلیق به مدت تفاهم نامه اضافه خواهد شد.

ماده 6) فسخ تفاهم نامه:

 طرفین درصورت عدم تمایل به ادامه همکاری می توانند با ارائه درخواست کتبی و پس از توافق نسبت به تقاضای فسخ قرارداد اقدام نمایند که در آن صورت پس از مدت 3 ماه از ارسال تقاضا، این تفاهم نامه فسخ شده تلقی خواهد شد.

ماده 7) نشانی طرفین:

نشانی آکادمی : گرجستان، تفلیس، خیابان نینا شویلی ، شماره 55

تلفن:  995597140300+ /  2040617 912 98+

 نشانی موسسه : تهران : ...................................................................................تلفن : .....................................

هرگاه يكي از طرفين نشاني قانوني خود را تغيير بدهد بايد كتبا اين تغيير را به طرف ديگر ظرف مدت 10 روز ابلاغ كند و تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است. كليه نامه ها، اوراق و مكاتبات به نشاني فوق ارسال و تمام آنها ابلاغ شده تلقي خواهد شد.

ماده 8) نسخ تفاهم نامه:

این تفاهم نامه در 8 ماده و سه نسخه تنظیم و در تاریخ  1/7/1396 به امضاء طرفین رسیده است و کلیه نسخ آن حکم واحد را دارند.

 

 

 

 

مشاوره آنلاین از طریق تلگرام

 

 

 

********************

فایل PDF تفاهم نامه همکاری با موسسات آموزش عالی آزاد

********************

فایل DOC تفاهم نامه همکاری با موسسات آموزش عالی آزاد

********************

 

یادداشت تفاهم همکاری های علمی و آموزشی

بین

آکادمی بین المللی علوم گرجستان

و

موسسه آموزش عالی …………………..

 

تفاهم نامه فوق فی مابین ...................................... به نمایندگی آقای ........................................  به نشانی : ................................................... تلفن .......................................... ایمیل  info@gias.ge که از این به بعد آکادمی نامیده می شود بعنوان طرف اول و موسسه آموزش عالی آزاد........................به نمایندگی آقای ................................... بعنوان مدیرعامل موسسه اموزش عالی ................................... به نشانی : ....................................................... و تلفن : ................................. و ایمیل …………………………. که از این به بعد موسسه نامیده می شود بعنوان طرف دوم ، بر پایه منافع متقابل و با احترام به استقلال دو طرف منعقد می­گردد.

 

ماده 1 : موضوع تفاهم نامه

 موضوع تفاهم نامه عبارتست از همکاری متقابل طرفین در زمینه هاي علمي، آموزشي و پژوهشي به شرح زیر :

 1. جذب و انتقال دانشجو برای تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (Ph.D) در دانشگاه های طرف قرارداد آکادمی
 2. مشارکت در برگزاری دوره های کوتاه مدت در رشته های مختلف مدیریتی و ... در دانشگاه های طرف قرارداد آکادمی
 3.  مشارکت در برگزاری دوره های کوتاه مدت تابستانه (Summer School)در دانشگاه های طرف قرارداد آکادمی
 4. مشارکت در برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی در دانشگاه های طرف قرارداد آکادمی
 5. مشارکت در برگزاری آزمون های بین المللی (TOEFL،IELTS)

 

ماده 2: مدت تفاهم نامه

         مدت این تفاهم نامه به مدت ................ سال از تاریخ .........../......../2017 تا ............./.........../2020 تعیین می گردد و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید خواهد بود .

ماده 3 : تعهدات آکادمی بین المللی علوم گرجستان  :

 1. اقدام برای اخذ پذیرش برای دانشجویان متقاضی تحصیل در دانشگاه های طرف قرارداد
 2. برنامه ریزی برای برگزاری دوره های کوتاه مدت مدیریتی
 3. برنامه ریزی برای برگزاری دوره های کوتاه مدت تابستانه
 4. فراهم نمودن شرایط لازم برای برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای مورد نظر

ماده 4 : تعهدات موسسه آموزش عالی آزاد ............... :

4-1- جذب دانشجو برای تحصیل در دانشگاه های طرف قرارداد آکادمی

4-2- ثبت نام از متقاضیان برای شرکت در دوره های کوتاه مدت مدیریتی   

4-3- ثبت نام از متقاضیان برای شرکت در دوره های کوتاه مدت تابستانه

4-4- برنامه ریزی برای برگزاری کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی در دانشگاه های طرف قرارداد آکادمی

ماده 5- فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه

5-1 موارد فورس ماژور و حوادث غیر مترقبه بنا به تعریف و مفهوم آن در قوانین جاری کشور و بر اساس ضوابط تعیین شده می باشد و طرفین حتی الامکان سعی خواهند نمود اجرای توافقنامه مواجه با تعویق، تعلیق و بلااثر نگردد و در صورت طولانی شدن حداکثر یک ماه، طرفین با مذاکره حضوری نسبت به بقاء و ادامه همکاری و یا فسخ توافقنامه اتخاذ تصمیم می نمایند.

5-2 حدوث فورس ماژور به هیچ عنوان نباید به حقوق متقاضیان لطمه وارد سازد و تضییع حق گردد و به هر نحو ممکن بایستی مطالبات آنان بابت آموزش اجرا نشده جبران و پرداخت شود.

ماده 6 – موارد فسخ

6-1 چنانچه هر یک از طرفین اجراء و ادامه همکاری را منطبق با مصالح خود ندانند و یا تمایلی به ادامه موضوع توافقنامه نداشته باشند با ارسال  اخطار قبلی یک ماهه و پس از مذاکره و تسویه حساب های فیمابین توافقنامه حاضر را اقاله می نمایند.

6-2  فسخ توافقنامه موثر در مطالبات همکار و تسویه حساب های فی ما بین نبوده و همچنین تعهدات، اجرا و اتمام آموزش های ناتمام را ساقط نمی نماید.

ماده 7 : شرایط مالی تفاهم نامه

بر اساس نوع همکاری های مندرج در موضوع تفاهم نامه ، قرارداد جداگانه ای بین طرفین منعقد گردیده و شرایط مالی و نحوه تسویه آن مشخص خواهد شد .

این تفاهم نامه مشتمل بر 7 ماده بوده و در 2 نسخه که هرکدام داراي حکم واحد مي باشند، تنظيم و به امضاي طرفين رسيد .

 

 

 

 

عضویت در خبرنامه