00989362040647

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

آکادمی بین المللی علوم گرجستان در راستای ارائه خدمات آموزش عالی برای علاقمندان به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد MBA ، بر اساس قرارداد منعقده با دانشگاه نیوویژن گرجستان NVU امکان ادامه تحصیل برای دارندگان مدارک هم سطح کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی ، گواهینامه های MBA یکساله ، گواهینامه های مدیریت اجرایی ، استراتژیک ، بازرایابی و ... از موسسات آموزش عالی آزاد را فراهم نموده است . علاقمندان می توانند بر اساس یکی از روش های زیر نسبت به تحصیل و اخذ مدرک کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت علوم کشور گرجستان قابل ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی Ph.D در گرجستان و سایر کشورهای اروپایی ،  آمریکا ،  کانادا  و ... اقدام نمایند.

 

روش اول : دارندگان مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم ایران  از دانشگاه دولتی ،آزاد و غیر انتفاعی داخل کشور

 

 

 ️ مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ثبت نام :

 • ترجمه رسمی مدرک لیسانس و ریز نمرات مورد تایید وزارت علوم ایران به زبان انگلیسی
 • تصویر پاسپورت متقاضی
 • طول دوره : مدت 2 سال معادل 4 نیمسال تحصیلی
 • زبان تحصیل : زبان انگلیسی
 • شهریه دوره : سال اول 4500 دلار و سال دوم 3500 دلار
 • نوع مدرک اعطایی : کارشناسی ارشد MBA از سوی New Vision University
 • هزینه اخذ پذیرش تحصیلی و خدمات دانشجویی در گرجستان : معادل 2000 دلار

 

 

روش دوم : دارندگان مدرک هم سطح کارشناسی ارشد سازمان مدیریت صنعتی

 

 

️ مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ثبت نام :

 • ترجمه رسمی مدرک لیسانس و ریز نمرات مورد تایید وزارت علوم ایران به زبان انگلیسی
 • ترجمه مدرک هم سطح کارشناسی ارشد صادره از سازمان مدیریت صنعتی با ریز نمرات به زبان انگلیسی
 • تصویر پاسپورت متقاضی
 • طول دوره : مدت 1 سال معادل 2 نیمسال تحصیلی
 • زبان تحصیل : زبان انگلیسی
 • شهریه دوره : معادل 4500 دلار
 • نوع مدرک اعطایی : کارشناسی ارشد MBA از سوی New Vision University
 • هزینه اخذ پذیرش تحصیلی و خدمات دانشجویی در گرجستان : معادل 2000 دلار

 

️ نحوه اجرای دوره :

 

 1. تطبیق مدارک دانشجویان :
 • مدارک هم سطح کارشناسی ارشد صادره از سازمان مدیریت صنعتی،از سویNew Vision University مورد تطبیق واحد قرار گرفته و واحدهای منطبق با دوره مورد پذیرش دانشگاه خواهد بود.
 1. گذراندن واحدهای تئوری مورد نیاز :
 • در ترم اول دانشجویان برای گذراندن تعدادی واحد نظری مورد نیاز دوره بصورت حضوری در دو بازه کوتاه مدت در ابتدا و انتهای ترم شرکت خواهند کرد.
 • در ترم دوم دانشجویان از پایان نامه کارشناسی ارشد زیر نظر آکادمی GIAS و دانشگاه NVU دفاع خواهندکرد .

 

 

 

 

 

 

روش سوم : دارندگان MBA یکساله ، مدیریت اجرایی ،  مدیریت استراتژیک و ... از موسسات آموزش عالی آزاد

 

 

️ مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش و ثبت نام :

 • ترجمه رسمی مدرک لیسانس و ریز نمرات مورد تایید وزارت علوم ایران به زبان انگلیسی
 • ترجمه گواهینامه های MBA یکساله ، گواهینامه های مدیریت اجرایی ، استراتژیک ، بازرایابی و ... صادره از موسسات آموزش عالی آزاد با ریز نمرات به زبان انگلیسی
 • تصویر پاسپورت متقاضی
 • طول دوره : یکسال معادل 2 نیمسال تحصیلی
 • زبان تحصیل : زبان انگلیسی
 • شهریه دوره : معادل 4500 دلار
 • نوع مدرک اعطایی : کارشناسی ارشد MBA از سوی New Vision University
 • هزینه اخذ پذیرش تحصیلی و خدمات دانشجویی در گرجستان : معادل 2000 دلار

 

️ نحوه اجرای دوره :

 

 1. تطبیق مدارک دانشجویان :
 • گواهینامه های MBA یکساله ، گواهینامه های مدیریت اجرایی ، استراتژیک ، بازرایابی و ... صادره از موسسات آموزش عالی آزاد ، از سوی New Vision University مورد تطبیق واحد قرار گرفته و واحدهای منطبق با دوره مورد پذیرش دانشگاه خواهد بود.
 1. گذراندن واحدهای تئوری مورد نیاز :
 • در ترم اول دانشجویان برای گذراندن تعدادی واحد نظری مورد نیاز دوره بصورت حضوری در دو بازه کوتاه مدت در ابتدا و انتهای ترم شرکت خواهند کرد.
 • در ترم دوم دانشجویان از پایان نامه کارشناسی ارشد زیر نظر آکادمی GIAS و دانشگاه NVU دفاع خواهندکرد .

عضویت در خبرنامه