00989362040647

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

تفاهم نامه همکاری های علمی ، پژوهشی و آموزشی فی مابین دانشگاه علوم پزشکی سمنان و آکادمی بین المللی علوم گرجستان امضا شد.

عضویت در خبرنامه