00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی
تفاهم نامه همکاری های علمی ، پژوهشی و آموزشی فی مابین دانشگاه علوم پزشکی سمنان و آکادمی بین المللی علوم گرجستان امضا شد. تفاهم نامه همکاری های علمی ، پژوهشی و آموزشی فی مابین دانشگاه علوم پزشکی گیلان و آکادمی بین المللی علوم گرجستان امضا شد. آکادمی بین المللی علوم گرجستان بعنوان نماینده دانشگاه علوم پزشکی تهران در گرجستان تعیین شد . آکادمی بین المللی علوم گرجستان بعنوان نماینده دانشگاه آزاد اسلامی در گرجستان تعیین شد . آکادمی بین المللی علوم گرجستان بعنوان نماینده انحصاری دانشگاه تیچینگ تفلیس در ایران تعیین شد .
جستجو در دانشگاه های طرف قرارداد
جستجو در دانشگاه های طرف قرارداد
اخبار آکادمی
آرشیواخبار آکادمیعضویت در خبرنامه